ติดต่อเรา

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ สามารถติดต่อได้ที่

กองการกำลังพล สำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ ถนนอิรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์หมายเลข 02-475-4671 02-475-8409

Call Center โทร.0-2257-7159 กด 3